Rövidítések

Latin kifejezések:

abl ablativus
acc accusativus
ad adessivus
all allativus
el elativus
ess essivus
ex exessivus
gen genitivus
ill illativus
in inessivus
nom nominativus
part partitivus
tr translativus

 
Magyar kifejezések:

ej elöljáró
esz egyes szám
et előtag (összetételben)
fn főnév
hsz határozószó
i ige
isz indulatszó
kf középfok
kl köznyelvi klisé
ksz kötőszó
mn melléknév
msz módosítószó
nm névmás
nu névutó
szn számnév
tsz többes szám
ut utótagrészecske (kötőjeles)
v... vala...