Források

Ariste, Paul: A mai izsor nyelv birtokos személyragjai. in: Nyelvtudományi közlemények 60. kötet (1958.) 5-10.
Bakró-Nagy Marianne: Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről? http://slideplayer.hu/slide/1908668/
Bereczki András: Az izsórok története. in: Nyelvrokonaink. Szerkesztette: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 63-64.
Bereczki András: Ütközőzónában. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2001_01/cikk.php?id=405
Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Universitas. Budapest, 2000.
Csepregi Márta: Balti-finn népek Oroszországban. in: Finnugor kalauz. Szerkesztette: Csepregi Márta. Panoráma. 1998. 197-207.
Csernyavszkij, Vitalij (виталий Чернявский): Ižoran keel (Ittseopastaja) – Ижорский язык (Самоучитель). http://lingvisto.org/files/ingrian.pdf
Domokos Péter: A kis balti-finn népek irodalma. in: Filológiai Közlöny 4/1982. 457–58.
Domokos Péter: Az izsór irodalom. in: Nyelvrokonaink. Szerkesztette: Nanovfszky György. Budapest, 2000. 327.
Domokos Péter: Izsor irodalom és irodalmi formák. in: Világirodalmi Lexikon. Főszerkesztő: Király István. Budapest, 1977. 475.
Dubrovina, Zinaida – Szuvizsenko, Leonyid: A finnugristák kölcsönös segítségnyújtásának és együttműködésének eredményei – mindannyiunk közös tulajdona. in: Urálisztikai tanulmányok 9. 44-48.
Erős mackó. A finnugor népek meséi, dalai. Szerkesztette: Dornbach Mária. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1984.
Fejes László: Az első izsór sláger. http://www.nyest.hu/renhirek/az-elso-izsor-slager
Finnugor regék és mondák. Szerkesztette: Domokos Péter. Móra Könyvkiadó. 2012.
Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I-II. Szerkesztette: Domokos Péter. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1984.
Földisten lánykérőben. Finnugor mitológiai és történeti énekek. Szerkesztette: Bereczki Gábor. Európa. Budapest, 1982.
Gyóni Gábor: Uráli rokonaink üzenete. http://www.oroszvilag.hu/?t1=sajtoszemle&hid=3503
Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Tankönyvkiadó. Budapest, 1991.
Hajdú Péter – Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1978.
Haarmann, Harald: Elementare Wortordnung in den Sprachen der Welt. 2004. 38.
Haarmann, Harald: Language in Ethnicity. Mouton de Gruyter. Berlin, 1986. 108.
Haarmann, Harald: Weltgeschichte der Sprachen. Verlag. C. H. Beck. München, 2006. 48.
Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók. Szerkesztette: Bereczki Gábor. Európa Könyvkiadó. 1979. 5-39.
(Ingermanlangyija: vogy i izsora) Ингерманландия: водь и ижора. http://vatland.ru
Ingrian. https://www.omniglot.com/writing/ingrian.htm
Ingrian language. https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrian_language
Ingrian. UNESCO Red Book on Endangered Languages: Europe. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_ index.html
Ingrien. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrien
Ingriens. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingriens
Inkerikot. https://fi.wikipedia.org/wiki/Inkerikot
Inkeroisen kieli. https://fi.wikipedia.org/wiki/Inkeroisen_kieli
Ischorische Sprache. http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/666367
Ischorische Sprache. https://de.wikipedia.org/wiki/Ischorische_Sprache
Isuri keel. https://et.wikipedia.org/wiki/Isuri_keel
Izhorians. https://en.wikipedia.org/wiki/Izhorians
Izhorians. http://www.fennougria.ee/index.php?id=11228
(Izucsenyije izsorszkogo jazika ocsno i v intyernyetye) Изучение ижорского языка очно и в интернете. http://www.languages-study.com/izhor.html
Izsór lakodalmi dal. http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=18310
(Izsora) Ижора. http://enclo.lenobl.ru/object/1803549543?lc=ru
(Izsora) Ижора. http://www.finnougoria.ru/community/folk/5/index.php?SECTION_ID=343
(Izsora) Ижора. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ижора
(Izsorszkaja zemlja) Ижорская земля. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ижорская_земля
(Izsorszkij jazik) Ижорский язык. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ижорский_язык
Klima László: Finnugor történeti chrestomathia 1. Budapesti Finnugor Füzetek 12. ELTE Finnugor Tanszék, Numi-Tórem Finnugor Alapítvány. Budapest, 1999.
Klima László: Finnugor történeti chrestomathia 2. Budapesti Finnugor Füzetek 18. ELTE Finnugor Tanszék, Numi-Tórem Finnugor Alapítvány. Budapest, 2002.
Konykova, Olga Igorevna (Ольга Игоревна Конькова): (Izsora) Ижора. http://kmn-lo.ru/Document/1411032265.pdf
Kubínyi Kata: Irodalom a kisebb balti-finn népekről. http://finnugor.elte.hu/index.php?q=balfinnbiblio
Kurs, Ott: Ingria – The broken landbridge between Estonia and Finland. in: GeoJournal 33.1. (1994) 107-113.
Laakso, Johanna: Kleine osfi. Sprachen. 3. Ingermanland: Ingrisch, Wotisch. http://homepage.univie.ac.at/johanna.laakso/hbg04/3.%20Ingermanland.pdf
Laanest, Arvo: Einführung in die ostseefinnischen Sprachen. Helmut Buske Verlag. Hamburg, 1982. 46-48.
Mentem eprészni erdőre, áfonyázni rengetegbe. Karjalai, inkeri és finn balladák. Szerkesztette: Kádár György, Jaakko Kellosalo, Eija Kukkurainen. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Szombathely, 2000.
Miatyánk 121 európai nyelven. Szerkesztette: Németh Zsigmond. Interart. 1990.
(Nacionalnij szosztav naszelenyija Rosszijszkoj Fegyeraciji – perepiszi naszelenyija 2010 goda) Национальный состав населения Российской Федерации – переписи населения 2010 года. http://www.gks.ru/ free_doc/new_site/population/demo/peritog/tab5.– ls
Ösvények finnugor témájú honlapokhoz. http://fu.nytud.hu/osvenyek.htm
Pomozi Péter: Inkeri. in: A világ nyelvei. Budapest, 1999. 593-594.
Pusztay János: Az uráli-paleoszibériai kapcsolatok kérdéséhez. Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1980.
Pusztay János: Jegyzetek a balti finnekről és a népköltészetükről. in: Forrás 1976. 9. 61–64.
Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006.
Pusztay János: Nyelv? Politika? Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében. Nap Kiadó, 2016.
Rozsanszkij, F. I. – Markusz, E. B. (Ф. И. Рожанский – Е. Б. Маркус): (Izsora Szojkinszkovo poluosztrova: fragmenti szociolingvisztyicseszkovo analiza) Ижора Сойкинского полуострова: фрагменты социо-лингвистического анализа.Acta Linguistica Petropolitana. Volt. IX, part 3. 2013. 261-298.
Rozsanszkij, Fjodor: Finnugor nyelvek Ingermanlandban: jelen helyzetük és kutatásuk. in: Finnugor Világ 2008/2.
Schwarz, Christian: Die ostseefinnischen Minderheitssprachen in Russland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. http://othes.univie.ac.at/7764/1/2009-11-26_9508614.pdf
Szelickaja, I. A. (И. А. Селицкая): Bibliografija lityeraturi na izsorszkom jazike (Библиография литературы на ижорском языке). in: Szovjetszkoje finnougrovegyenyije (Советское финноугроведение) 1. 1965.
Szíj Enikő: Finnugor hol-mi 1. Tankönyvkiadó. Budapest, 1990.
Taagepera, Rein: A finnugor népek az orosz államban. Osiris. Budapest, 2000.
The Izhorians or Ingrians. The Red Book of the Peoples of the Russian Empire. https://www.eki.ee/books/ redbook/izhorians.shtml
Tóth Anikó Nikolett: A kisebb balti finn nyelvek szótárai. in: Maticsák Sándor – Tóth Anikó Nikolett – Petteri Laihonen: Rokon nyelveink szótárai. Budapest, 2014. 159-180.
Varga Kinga Anikó: A finnugor népek politikai helyzete. Budapest 2010.
Viikberg, Jüri: The Izhorians or Ingrians – The Red Book of the Peoples of the Russian Empire. http://www.eki.ee/books/redbook/izhorians.shtml
(Visztyino) Вистино. http://ru.wikipedia.org/wiki/Вистино
(Vodszkije i izsorszkije narodnije pesznyi) Водские и ижорские народные песни. www.folklore.ee/pubte/eraamat/vadjaisuri/ru/laulik-maria-vahter
Voigt Vilmos: Irodalom és nép Északon. A balti-finn népek folklórja mint az európai folklór része. Universitas. Budapest, 1997.
Votian and Ingrian folk songs. http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/vadjaisuri/en/tutvustusvaljaandest
Vótok, izsórok. http://www.regulytarsasag.hu/nyelvrokonaink-14-testver/balti-finnek-2/votok-izsorok/
Zoltán András: Az inkeri (izsór) nyelv megőrzésének problémái. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_ 2003_02/cikk.php?id=770
Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Budapest, 1994.